Blondinka na vlasy

Rýchle potlačenie explózie popri jej základnej etape rozširovania je istým prvkom zabezpečenia priemyselných zariadení, v ktorých je výbuch dôležitý, v uzavretom priestore alebo neúplne uzavretý. Rýchle zistenie nárastu tlaku v nástrojoch je jedným z dôležitých prvkov, ktorý pomáha zabrániť explózii.

Základnou úlohou systému HRD je pôsobiť proti vzniku vysokého tlaku počas explózie, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu poškodenia stavby, zníženiu prestojov, ale predovšetkým k bezpečnosti ľudí. Systém HRD je určený na ochranu nádrží a síl obsahujúcich práškové látky, mlyny, miešadlá, filtračné systémy, sušičky a mnohé podobné priemyselné zariadenia.Každý systém, aby fungoval správne a rýchlo, by sa mal skladať z obmedzených prvkov, ktorými sú tlakové a optické snímače umiestnené v organizáciách a výrobných halách, riadiaci systém a fľaša obsahujúca hasiacu látku.Metóda liečby spočíva vo veľkosti a zmene indikácií a úzkej a primeranej reakcii. Detekcia explózie sa prenáša pomocou snímačov tlaku, detektorov iskier a plameňov. Keď sa objavia plamene alebo iskry, alebo keď zvýšenie tlaku prekročí maximálnu úroveň bezpečnosti, vedomosti sa okamžite odovzdajú riadiacemu centru, ktoré v prípade potreby zaručuje spracovanie informácií a otvorí ventil fľaše obsahujúci chemikáliu. Po spustení implementácie prostredníctvom systému riadenia sa hasiace chemikálie rozprašujú pomocou špeciálnych dýz, čo vedie k veľmi namáhavému a efektívnemu potlačeniu výbuchu. Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá charakterizuje systém RĽZ, je reakčné obdobie, ktoré v čase od zistenia nárastu tlaku po atomizáciu látky existuje v milisekundách.