Krajac karavanov

Všetci muži sú skvelí. V spoločnosti sme skupina, ktorá je súčasťou všeobecne prijatého celku. Stotožňujeme sa s určitými podobnosťami, spoločnými plánmi pre nový druh života, spájame ho s týmto jedným umením a históriou. & Nbsp; Nie je to všetko, čo sme rovnaké. Skupina zamestnancov je originálna skupina, ktorá je súborom nenahraditeľných, úplne individuálnych celkov. Každá hodnota má vyšší alebo nižší zisk zo všeobecného fungovania spoločenstva, každý jednotlivec pri vytváraní menšieho alebo väčšieho prispel k výmene histórie celej skupiny.

Muži sú kolekciou individuálnych jednotlivcov, ktorí majú vždy určité spoločné črty, ktoré možno všeobecne definovať ako súbor všeobecne uznávaných dobrých a usmerňujúcich noriem. Ale čo robiť v prípade, keď sa v sile jednotlivca líši v diametrickej možnosti? Čo charakterizujú? Je rozdiel v súčasnej skutočnosti, že sa považuje za pozitívny?

Ľudia, ktorí nemôžu spĺňať všeobecne uznávané pravidlá a správne chodia do spoločnosti, sa označujú ako muži s poruchami osobnosti. Existuje mnoho typov porúch osobnosti identifikovaných vedcami, sú to niektoré spoločné charakteristiky. Vychádza zo skutočnosti, že ženy, ktoré sú neusporiadané, budú:

hlboko zakorenené a zachované vzorce správania, ktorých obrat je v skutočnosti nemožný bez zmyslu pre množstvo, v ktorom sa daná osoba nájde,nízka flexibilita reakcie na zaujímavé verejné a iné situácie,extrémna alebo veľká odlišnosť v kontakte s normami všeobecne akceptovanými danou kultúrou,subjektívne spojené s utrpením alebo ťažkosťami v úspechu životných cieľov.

Ako vidíte potom, všetky korekcie v ľudskej duši pracujú v čase, keď sa osoba zastaví s podstatou, ktorá navrhuje a vykonáva svoje myšlienky, av čase puberty. Poruchy osoby sa preto takmer ťažko vyskytujú v ranom detstve. & Nbsp; Nie všetky typy odlišností od skupiny znamenajú vznikajúcu alebo v súčasnosti sa vyskytujúcu poruchu osobnosti. Neošetrení však môžu poslať nielen adaptáciu do spoločnosti, ale aj veľké následky, pretože nie je nezvyčajné, že ženy s poruchou osobnosti páchajú trestné činy alebo nevedomky berú svoje životy.