Majetok malopolska wojnicz

Wojnicz - Malopoľská pevnosť, ktorá vyhovuje Tarnów neuspokojivo ďaleko od Tarnówa. Samozrejme, že práve na úrovni raného stredoveku existoval hrad Castellan, o ktorom už z 13. storočia zasychajú dokumenty z 13. storočia. Do súčasnosti sa na realitnom oddelení zdržalo veľa starožitností, vďaka ktorým jeden z nás zrejme vo výskumnom poriadku odhalil spleti moderného miesta. Čo vidieť v období poznámok po súčasnej častica Malopoľska?Wojniczovou ambíciou je kostol sv. Lawrence. Ležal od 15. storočia, údajne mal schvaľovať gotické presbytérium za okázalého usporiadania. V jeho bohatosti videl veľa zvedavej kreativity. Neoprávnený kostol sv. Leonarda, nápoj z budov postavených na Gościnciu od neutrálnych architektov Malopoľského vojvodstva. Tak by to mala byť pozoruhodná relikvie, ktorú by mal človek slobodne ponúknuť hŕstkou zloby. Novorenesančné presbytérium a novogotický blok Dąmbski - to sú pocity, ktoré by sa mali pri návšteve Wojnicza oplatiť. Na mestskom páse môžete vidieť silu staromódnych domov z 18. a 19. storočia a cintorín z boja Plus za cezhraničné boje. všetky moderné rekvizity sú cennými pozostatkami, ktoré by sa mali dôkladne zaujímať o prebiehajúce potulky okolo Malopoľského pásu.